Dit jaar rond de feestdagen nog
meer genieten met Noord Woudse Kerstkaas!

De kaas die de Kerst nog meer karakter geeft.
Kerstkaas is speciaal gerijpt voor de komende feestdagen. Meer dan drie jaar heeft deze bijzondere kaas de tijd gekregen. Die rust en aandacht heeft geleid tot een uitzonderlijke smaak. Utiem smeuig en vol karakter. Niet voor niets is deze kaas beloond met de Superior Taste Award*.

Onze Kerstkaas is een echte Noord-Hollandse kaas, en daarom officieel beschermd. Gemaakt in Noord-Holland van uitsluitend Noord-Hollandse melk, volgens oud Noord-Hollandse traditie. Alleen de kazen die hieraan voldoen hebben recht op het Rode Zegel.

Kerstkaas actiecode
Heeft u een prachtige kerstkaas gekocht en vond u een actiecode, vul hieronder uw gegevens in en bekijk de prachtige kaasrecepten speciaal gemaakt voor de kerstdagen.

Controleer nummer

Actievoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Kerstkaas welke wordt georganiseerd door Kaas.nl & Rode Zegel, gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.kaas.nl. De actieperiode loopt van 1 december tot en met 31 decmber.

Kaas.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beeindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze actie, kunnen gericht worden aan www.kaas.nl te bereiken via het contactformulier.

Artikel 2 Deelname

Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. Prijzen worden alleen binnen Nederland bezorgd. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Indien over deze toestemming twijfel bestaat, dient deze toestemming op verzoek schriftelijk te worden getoond. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze actie met uitzonder van kosten voor de internetaansluiting. Winnaars dienen hun medewerking te verlenen aan redelijke verzoeken van Kaas.nl tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

Kaas.nl behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij Kaas.nl het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Zijerveld of derden.

Artikel 3 Gebruik gegevens

Alle gegevens die Kaas.nl verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Kaas.nl kan gegevens van deelnemers gebruiken voor direct marketing doeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of om deelnemers op de hoogte te brengen van nieuwe producten of acties van Kaas.nl.

De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Kaas.nl verzameld door derde.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Kaas.nl, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie inclusief de door Kaas.nl ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Zijerveld aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Kaas.nl openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Kaas.nl niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Kaas.nl in het leven roepen.

Artikel 5 Diversen

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Noord Woudse Kaas: van oorsprong de lekkerste
Omdat Noord-Holland vroeger zee was, is het gras mals en voedzaam. Waardoor de Noord-Hollandse melk lekker vol en romig is en Noord Woudse kaas een heerlijk rijke smaak heeft. En alleen die kazen, zeg maar de lekkerste, hebben recht op het Rode Zegel. Weet u voortan waar u op moet letten...

 
close
pittig mild
Melktype
Bevat uw kaasje rauwe melk?
Is de melksoort biologisch?
Vegatarisch
Is uw kaas vegetarisch?
AOP
Zoeken Aantal resultaten: 176
Deze prachtige recepten zijn gemaakt door  
Deze prachtige recepten zijn gemaakt door
Anoek Lorje